Danh mục sản phẩm

Bàn máy tính hòa phát SV202S
Hộc di động HRM1D1F
Ghế họp khung gỗ GH11
Ghế họp Hòa Phát SL903
Bàn gấp khung thép BG06
Bàn ăn mặt gỗ tròn BG07K18
Bàn ăn khung thép BG06-518
Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-15
Bàn ăn inox Hòa Phát BA01-16
Bàn ăn Hòa Phát BG06-712
Bàn ăn gấp khung thép BG06K16
Bàn ăn công nghiệp Inox BA01-15
Tủ hồ sơ di động MCF1
Tủ hồ sơ di động MCF2
Bàn đào tạo mặt gấp BHT618
Bàn hội trường Hòa Phát BHT512
Bộ bàn ghế khách sạn BKS04, GKS04
Ghế xoay nhân viên SG529-1
Ghế xoay nhân viên SG532
Ghế xoay nhân viên SG550
Ghế xoay lưng trung SG225
Ghế xoay lưng trung SG301
Ghế xoay lưng trung SG712
Ghế xoay văn phòng SG721
Ghế xoay lưng cao SG216
Ghế xoay da Hòa Phát SG908
Ghế xoay da Hòa Phát SG909
Ghế xoay lưng trung SG913
Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BG06-516
Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-14