Danh mục sản phẩm

Bộ bàn học sinh BHS29C-3
Bộ bàn ghế khung thép BHS20-4, GHS20-4
Bộ bàn ghế học sinh BHS302, GHS301
Bộ bàn ghế học sinh BHS301, GHS301
Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-4, GHS29-4
Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-3, GHS29-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS28-3, GHS28-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS28, GHS28
Bộ bàn ghế học sinh BHS03, GHS03
Bộ bàn ghế học sinh BHS20-2
Bộ bàn ghế học sinh BHS20-3, GHS20-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS20, GHS20
Bàn ghế học sinh BHS102, GHS102
Bàn ghế học sinh trung học BHS103
Bàn ghế học sinh hòa phát BHS104