Danh mục sản phẩm

Bàn khung thép LUX120C10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX140C10
Bàn chân sắt Hòa Phát HU18C2
Bàn làm việc Hòa Phát HU16C2
Bàn làm việc chân sắt HU15C2
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2
Bàn chân sắt Hòa Phát HU12C2
Tủ phụ Hòa Phát TUTP01D
Bàn làm việc khung thép LUX120SC10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX1880YC10
Bàn làm việc khung thép HR140SC5
Bàn làm việc chân sắt HR140SC7
Bàn làm việc khung thép HR140SC7Y1
Bàn làm việc hộc liền LUX120SHLC10
Bàn chân sắt hộc liền LUX120HLC10
Bàn hộc liền LUX140HLC10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX160HLC10
Bàn nhân viên chân sắt UN120SCS3
Bàn làm việc chân sắt 1m2 UN120CS3
Bàn làm việc 1m4 UN140CS3
Bàn nhân viên Hòa Phát 1m6 UN160CS3
Bàn nhân viên hộc liền 1m2 UN120SHLCS3
Bàn chân sắt hộc liền 1m2 UN120HLCS3
Bàn góc cho trưởng phòng UN1880CS3
Bàn trưởng phòng chân sắt UN1612CS3
Bàn làm việc cho 2 người UNMD05CS3
Bàn nhân viên Royal HR140C1Y1
Bàn nhân viên Royal HR140C1
Bàn nhân viên Royal HR120C2
Bàn nhân viên Royal HR120C1
Bàn làm việc văn phòng HR140C6