Danh mục sản phẩm

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TA2B
Tủ đựng giày Hòa Phát TG03
Tủ để giày TG02
Tủ để giày dép TG01
Tủ giầy thông minh TG301
Tủ giầy thông minh Hòa Phát TG303
Tủ giầy Hòa Phát TG304
Tủ giầy gỗ Hòa Phát TG302
Tủ hồ sơ di động MFC3-5
Tủ hồ sơ di động MCF3-4
Tủ hồ sơ di động MCF3-3
Tủ locker 20 ngăn TU985-4K
Tủ để đồ 15 ngăn TMG983-5K
Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 ngăn TMG983-6K
Tủ sắt 12 ngăn TMG983-4K
Tủ locker TU986-3KA
Tủ locker TU983-3KA
Tủ locker sắt TU984-3KA
Tủ sắt Hòa Phát TU118-7DB
Tủ hồ sơ văn phòng TU09K3D
Tủ hồ sơ TU09K7GCK
Tủ hồ sơ thép TU09D
Tủ hồ sơ sắt TU09K7CK
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K7D
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K5D
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K2D
Tủ hồ sơ 6 ngăn TU09K6D
Tủ hồ sơ 4 ngăn TU09K4D
Hộc sắt di động HS1D
Tủ hồ sơ 3 ngăn kéo TU3FD
Tủ gỗ Hòa Phát SV1960G
Hộc tài liệu 4 ngăn SV402