Danh mục sản phẩm

Ghế công nhân GD08
Bàn ăn gấp chân sắt BG05-712
Bàn ăn công nghiệp BG05-518
Bàn ăn công nghiệp BG05-516
Bàn ăn công nghiệp BG05-514
Bàn học sinh BHS09
Ghế đôn Hòa Phát GD06
Bàn ăn công nghiệp BG06-514
Bàn ăn công nghiệp BA01I-14
Bàn ăn công nghiệp BG05-512
Bàn gấp Hòa Phát BG06-512
Bàn ăn công nghiệp BA02
Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA03
Ghế đôn Hòa Phát GD01
Bàn gấp khung thép BG06
Bàn ăn mặt gỗ tròn BG07K18
Bàn ăn khung thép BG06-518
Bàn ăn khu công nghiệp BA01I-15
Bàn ăn inox Hòa Phát BA01-16
Bàn ăn Hòa Phát BG06-712
Bàn ăn gấp khung thép BG06K16
Bàn ăn công nghiệp Inox BA01-15
Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BG06-516
Bàn ăn công nghiệp Hòa Phát BA01-14