Danh mục sản phẩm

Ghế họp chân gỗ tự nhiên GH13
Ghế họp Hòa Phát VT1K
Ghế họp chủ tọa GH20
Ghế họp chân quỳ VT533
Ghế phòng hội thảo VT532BX
Ghế quầy bar chân thép tóp SB14
Ghế lưới nhân viên GL216
Ghế lưới nhân viên cỡ lớn GL217
Ghế lưới nhân viên Hòa Phát GL201
Ghế lưới cao cấp Hòa Phát GL326
Ghế hội thảo có bàn viết GL402T
Ghế họp khung thép mạ GL423
Ghế giám đốc chân tĩnh cao cấp TQ25
Ghế lãnh đạo chân tĩnh cao cấp TQ26
Ghế xoay văn phòng lưng trung SG608
Ghế xoay lưng cao Hòa Phát SG925
Ghế giám đốc cao cấp Hòa Phát TQ36
Mâm ghế xoay

Mâm ghế xoay

Liên hệ
Ty hơi ghế xoay

Ty hơi ghế xoay

Liên hệ
Bánh xe nhựa ghế xoay
Chân sắt ghế xoay nhân viên
Chân nhựa ghế xoay nhân viên
Ghế lưới lãnh đạo GL323
Ghế lưới nhân viên GL117
Ghế văn phòng Hòa Phát GL214
Ghế lưới lãnh đạo GL324
Ghế lãnh đạo cao cấp TQ34
Ghế họp khung thép GL421
Ghế chân quỳ Hòa Phát GL422
Ghế lãnh đạo cao cấp TQ35
Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG922