Danh mục sản phẩm

Tủ y tế inox TYT02
Ghế đẩu quay khung inox GDQ01
Ghế đẩu quay GDQ01I
Ghế phòng chức năng GCN102T
Ghế phòng chức năng GCN102
Bộ xe đẩy cáng XDC01
Bàn siêu âm Hòa Phát BSA01
Ghế phòng chức năng GCN101
Giường bệnh nhân inox GYT02
Cọc truyền y tế CT01
Tủ y tế cá nhân TYT01
Xe đẩy y tế inox XED01
Bàn khám bệnh khung Inox BKB01
Bàn khám bệnh Hòa Phát BKB02
Giường bệnh nhân inox GYT02
Giường y tế Hòa Phát GYT01