Danh mục sản phẩm

Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411VM12
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010VM12
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600V1
Bàn khung thép LUX120C10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX140C10
Bàn khung thép Hòa Phát LUX160C10
Ghế gấp khung thép G16
Bàn chân sắt Hòa Phát HU18C2
Bàn làm việc Hòa Phát HU16C2
Tủ tài liệu di động MCF3K2
Tủ tài liệu di động MCF3K3
Tủ tài liệu 2 buồng DC940V9
Tủ hồ sơ 2 buồng DC940VM9
Tủ hồ sơ 3 buồng DC1240V9
Tủ tài liệu 3 buồng DC1240VM9
Tủ 3 buồng Hòa Phát DC1350V9
Bàn hội trường gỗ Veneer BHT12DV2
Ghế phòng chờ PC202BK
Ghế phòng chờ cao cấp GPC02-5
Bàn làm việc chân sắt HU15C2
Ghế phòng chờ 5 chỗ PC51-5
Ghế phòng chờ khung thép PS01-2
Ghế phòng chờ Hòa Phát PS01-3
Ghế phòng chờ 4 chỗ Hòa Phát PS01-4
Ghế phòng chờ 5 chỗ PS01-5
Tủ giám đốc 3 buồng DC1350VM9
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát LUX1960-2B2
Tủ văn phòng gỗ LUX1960-2B3
Tủ hồ sơ gỗ LUX1960-3B1
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2
Tủ hồ sơ hòa phát LUX1960-3B2