Danh mục sản phẩm

Bộ bàn ghế giáo viên BGV103G, GGV103G
Bàn họp UNIQUE UNH3012CS3
Tủ sắt gia đình cao cấp TU20B3C4
Tủ sắt gia đình Hòa Phát TU20B2C3
Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT2420V4
Bàn giám đốc hiện đại LUXB2620V4
Tủ tài liệu cao cấp DC340VM20
Bàn lãnh đạo cao cấp DT3020VM20
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411VM19
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010VM19
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V19
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2019V19
Bàn quầy giao dịch BQ103-18
Ghế họp chân gỗ tự nhiên GH13
Ghế họp Hòa Phát VT1K
Ghế họp chủ tọa GH20
Ghế phòng hội thảo VT532BX
Ghế quầy bar chân thép tóp SB14
Ghế họp chân gỗ tự nhiên GH12
Ghế lưới nhân viên GL216
Ghế lưới nhân viên cỡ lớn GL217
Bàn họp chữ nhật HPH4812CN
Bàn họp Oval HPH4812OV
Bàn làm việc chân sắt 1m2 LUX120SYC10
Bàn chân sắt hộc liền 1m2 LUX120SHLYC10
Bàn làm việc hộc liền 1m2 LUX120HLYC10
Bàn chân sắt hộc liền 1m6 LUX160HLYC10
Sofa góc 3 chỗ cao cấp SF501
Sofa góc 3 chỗ bọc da thật SF502
Bàn sofa cao cấp mặt kính BSF501N7