Danh mục sản phẩm

Bàn làm việc văn phòng HP140SHL
Bàn nhân viên Hòa Phát SV140S
Bàn làm việc hộc liền SV140SHL
Bàn làm việc gỗ công nghiệp AT140S
Bàn làm việc gỗ AT140SK
Bàn làm việc hộc liền AT140SHL
Bàn làm việc Hòa Phát NT140S
Bàn làm việc hiện đại HR140S
Bàn nhân viên hộc liền HR140SHL
Bàn làm việc khung thép HR140SC5
Bàn làm việc chân sắt HR140SC7
Bàn làm việc khung thép HR140SC7Y1
Bàn làm việc hộc liền LUX120SHLC10
Bàn chân sắt hộc liền LUX120HLC10
Bàn hộc liền LUX140HLC10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX160HLC10
Module bàn làm việc 4 người LUXMD01C10
Module làm việc 4 chỗ ngồi LUXMD02C10
Hộc sắt di động HS2
Bàn nhân viên chân sắt UN120SCS3
Bàn làm việc chân sắt 1m2 UN120CS3
Bàn làm việc 1m4 UN140CS3
Bàn nhân viên Hòa Phát 1m6 UN160CS3
Bàn nhân viên hộc liền 1m2 UN120SHLCS3
Bàn chân sắt hộc liền 1m2 UN120HLCS3
Bàn góc cho trưởng phòng UN1880CS3
Bàn trưởng phòng chân sắt UN1612CS3