Danh mục sản phẩm

Bàn chân sắt Hòa Phát HU18C2
Bàn làm việc Hòa Phát HU16C2
Tủ tài liệu di động MCF3K2
Tủ tài liệu di động MCF3K3
Tủ tài liệu 2 buồng DC940V9
Tủ hồ sơ 2 buồng DC940VM9
Tủ hồ sơ 3 buồng DC1240V9
Tủ tài liệu 3 buồng DC1240VM9
Tủ 3 buồng Hòa Phát DC1350V9
Bàn hội trường gỗ Veneer BHT12DV2
Ghế phòng chờ cao cấp GPC02-5
Bàn làm việc chân sắt HU15C2
Ghế phòng chờ 5 chỗ PC51-5
Ghế phòng chờ khung thép PS01-2
Ghế phòng chờ Hòa Phát PS01-3
Ghế phòng chờ 4 chỗ Hòa Phát PS01-4
Ghế phòng chờ 5 chỗ PS01-5
Tủ giám đốc 3 buồng DC1350VM9
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát LUX1960-2B2
Tủ văn phòng gỗ LUX1960-2B3
Tủ hồ sơ gỗ LUX1960-3B1
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2
Tủ hồ sơ hòa phát LUX1960-3B2
Tủ phụ di động LUXTP02BX
Bàn chân sắt Hòa Phát HU12C2
Tủ để giầy gia đình TG05
Tủ sắt văn phòng TU88SD
Ghế lưới lãnh đạo GL323
Ghế lưới nhân viên GL117
Tủ phụ Hòa Phát TUTP01D
Ghế văn phòng Hòa Phát GL214
Ghế lưới lãnh đạo GL324