Danh mục sản phẩm

Bàn họp sơn phủ PU CT2412H6
Bàn họp Hòa Phát CT2412H5CN
Bàn họp cao cấp CT2010H7
Tủ giám đốc 4 buồng DC2000VM2
Tủ tài liệu 4 buồng DC1840VM5
Bàn học sinh BHS09
Hộc bàn giám đốc M3DVM2
Hộc di động M3DVM1
Tủ phụ di động TPVM1
Tủ phụ bàn làm việc TPVM3
Tủ phụ bàn giám đốc TPVM2
Bàn lãnh đạo cao cấp NTP1890T1
Bộ bàn tủ lãnh đạo DT2411VM6, DC2448VM6
Bộ bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V5
Bàn lãnh đạo DT2010VM4
Bàn lãnh đạo DT1890VM1
Bàn nhân viên Newtrend NT180
Bàn nhân viên Newtrend NT160
Bàn nhân viên Newtrend NT140C3
Bàn lượn NTL16

Bàn lượn NTL16

Liên hệ
Bàn lãnh đạo DT1890V14
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010VM5
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010H4
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010H3
Bàn làm việc giám đốc DT2010VM2
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H26
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H25
Bàn làm việc NT140C3HL
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010H12
Bàn giám đốc DT2010V2