Danh mục sản phẩm

Bàn vi tính khung sắt BMT46
Bàn vi tính BMT97A
Bàn vi tính BMT136
Bàn máy tính khung thép BMT01
Bàn máy tính Hòa Phát BMT11
Bàn khung thép Hòa Phát BMT02
Bàn máy tính SD15M
Bàn máy tính Hòa Phát SD08
Bàn máy tính Hòa Phát SD01
Bàn họp Royal HRH2412
Bàn họp Royal HRH2010
Bàn họp chân sắt HRH2010C5
Bàn họp văn phòng HRH2010C8
Bàn họp Hòa Phát HRH2412C8
Bàn họp chân sắt HRH2412C5
Bàn họp cao cấp Hòa Phát CT2412VM1
Bàn họp CT2412H2
Bàn họp sơn PU CT5022H2R10
Bàn họp sơn PU CT5022H1R10
Bàn họp sơn phủ PU CT2412H6
Bàn họp Hòa Phát CT2412H5CN
Bàn họp cao cấp CT2010H7
Tủ giám đốc 4 buồng DC2000VM2
Tủ tài liệu 4 buồng DC1840VM5
Bàn học sinh BHS09
Hộc bàn giám đốc M3DVM2
Hộc di động M3DVM1
Tủ phụ di động TPVM1
Tủ phụ bàn làm việc TPVM3
Tủ phụ bàn giám đốc TPVM2
Bàn lãnh đạo cao cấp NTP1890T1