Danh mục sản phẩm

Tủ hồ sơ 3 buồng DC1240V9
Tủ tài liệu 3 buồng DC1240VM9
Tủ 3 buồng Hòa Phát DC1350V9
Tủ giám đốc 3 buồng DC1350VM9
Tủ tài liệu gỗ Hòa Phát LUX1960-2B2
Tủ văn phòng gỗ LUX1960-2B3
Tủ hồ sơ gỗ LUX1960-3B1
Tủ hồ sơ hòa phát LUX1960-3B2
Tủ để giầy gia đình TG05
Tủ sắt văn phòng TU88SD
Tủ giầy gỗ Hòa Phát LS21
Tủ đựng giày Hòa Phát TG03
Tủ để giày TG02
Tủ để giày dép TG01
Tủ giầy thông minh TG301
Tủ giầy thông minh Hòa Phát TG303
Tủ giầy Hòa Phát TG304
Tủ giầy gỗ Hòa Phát TG302
Tủ locker 20 ngăn TU985-4K
Tủ locker TU983-3K
Tủ locker sắt TU984-3K
Tủ sắt Hòa Phát TU118-7DB
Tủ hồ sơ văn phòng TU09K3D
Tủ hồ sơ TU09K7GCK
Tủ hồ sơ thép TU09D
Tủ hồ sơ sắt TU09K7CK
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K7D
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K5D
Tủ hồ sơ Hòa Phát TU09K2D
Tủ hồ sơ 6 ngăn TU09K6D
Tủ hồ sơ 4 ngăn TU09K4D
Tủ hồ sơ 3 ngăn kéo TU3FD