Danh mục sản phẩm

Giường nội trú The One (Hòa Phát) GT41
Giường 2 tầng sắt GT40BH
Giường 2 tầng Hòa phát GT40
Giường tầng Hòa Phát GT40B