Danh mục sản phẩm

Ghế lưới nhân viên GL106
Ghế lưới nhân viên GL101B
Ghế xoay Hòa Phát GL212
Ghế lưới nhân viên Hòa Phát GL209
Ghế lưới lãnh đạo GL207
Ghế lưới lãnh đạo GL206
Ghế xoay văn phòng GL317
Ghế xoay lưới cao cấp GL315
Ghế xoay lưới Hòa Phát GL309
Ghế xoay lưới lưng cao GL307
Ghế họp lưng trung SL606
Ghế họp chân quỳ SL603M
Ghế họp cao cấp GH10
Ghế họp cao cấp GH09
Ghế nhân viên SG528
Ghế nhân viên SG527
Ghế xoay nhân viên SG502
Ghế xoay vải nỉ SG811
Ghế lưng trung SG710
Ghế lãnh đạo lưng trung SG606
Ghế lưng trung SG603
Ghế lãnh đạo SG916
Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG915
Ghế lãnh đạo cao cấp SG910
Ghế lãnh đạo Hòa Phát SG901
Ghế lãnh đạo cao cấp SG718
Ghế giám đốc Hòa Phát TQ30
Ghế giám đốc cao cấp TQ17
Ghế xoay lưới văn phòng GL208
Ghế xoay lưới Hòa Phát GL109
Ghế xoay trẻ em TE04
Ghế trẻ em Hòa Phát TE05