Danh mục sản phẩm

Bàn làm việc chân sắt 1m2 LUX120SYC10
Bàn chân sắt hộc liền 1m2 LUX120SHLYC10
Bàn làm việc hộc liền 1m2 LUX120HLYC10
Bàn chân sắt hộc liền 1m6 LUX160HLYC10
Bàn chân sắt hộc liền 1m4 LUXL14HLC10M6
Bàn chân sắt Hòa Phát 1m6 LUXL16C10M6
Bàn làm việc khung sắt 1m4 LUXL14C10M6
Module bàn chân sắt cho 4 người LUXMD05C10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX1880YC10
Bàn làm việc 1m6 LUX160YC10
Bàn chân sắt 1m4 LUX140YC10
Bàn chân sắt Hòa Phát 1m2 LUX120YC10
Bàn khung thép LUX120C10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX140C10
Bàn khung thép Hòa Phát LUX160C10
Bàn chân sắt Hòa Phát HU18C2
Bàn làm việc Hòa Phát HU16C2
Bàn làm việc chân sắt HU15C2
Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2
Bàn chân sắt Hòa Phát HU12C2
Tủ phụ Hòa Phát TUTP01D
Bàn làm việc khung thép LUX120SC10
Bàn chân sắt Hòa Phát LUX1880YC10
Bàn làm việc Hòa Phát HP140S
Bàn làm việc văn phòng HP140SHL
Bàn nhân viên Hòa Phát SV140S
Bàn làm việc hộc liền SV140SHL
Bàn làm việc gỗ công nghiệp AT140S
Bàn làm việc gỗ AT140SK