Danh mục sản phẩm

Ghế ăn cao cấp GA124
Bộ bàn ghế phòng ăn TB09, TGA24
Bộ bàn ghế phòng ăn TB06, TGA03
Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát HGB70B, HGG70
Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát HGB65B, HGG65
Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát HGB64B, HGG64
Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát BA119, GA119
Bộ bàn ghế ăn hiện đại HGB63B, HGG63
Bộ bàn ghế ăn HGB66B, HGG66
Bộ bàn ghế ăn HGB65A, HGG65
Bộ bàn ghế ăn HGB64A, HGG64
Bộ bàn ghế ăn HGB61, HGG61
Bộ bàn ghế ăn gỗ HGB62A, HGG62
Bộ bàn ghế ăn cao cấp B59, G59
Bộ bàn ghế ăn BA120, GA120
Bộ bàn ghế ăn BA118, GA118
Bộ bàn ghế ăn B68 Veneer, G68
Bộ bàn ghế ăn B68 trắng, G68
Bộ bàn ăn mở rộng B55, G56
Bộ bàn ăn khung gỗ BA117, GA117
Bộ bàn ăn Hòa Phát BA116, GA116
Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên HGB70A, HGG70
Bộ bàn ăn 4 ghế HGB63A, HGG63
Bàn ghế ăn gỗ tự nhiên HGB61B
Bàn ăn mở rộng BA124
Bàn ăn khung Inox BK610I
Bàn ăn inox toàn bộ BT100
Bàn ăn inox Hòa Phát BT120
Bàn ăn Inox Hòa Phát BK712I
Bàn ăn Inox cao cấp BCN712B
Bàn ăn inox BCN712
Bộ bàn ghế ăn Hòa Phát B39, G39