Danh mục sản phẩm

Tủ tài liệu Royal HR1960-3K
Tủ để giầy khung thép TG04
Tủ để giầy gỗ TG306
Tủ giầy Hòa Phát TG305
Tủ gỗ văn phòng SV1960-3G/4D
Tủ tài liệu thấp HR860
Tủ tài liệu 3 buồng SV1960-3BK
Tủ tài liệu 3 buồng AT1960-3BK
Tủ 3 buồng Hòa Phát NT1960-3BK
Tủ sắt để đồ 9 ngăn TMG983-3K
Tủ hồ sơ di động MCF1
Tủ hồ sơ di động MCF2