Danh mục sản phẩm

Tủ tài liệu 2 buồng DC940V9
Tủ hồ sơ 2 buồng DC940VM9
Tủ hồ sơ 3 buồng DC1240V9
Tủ tài liệu 3 buồng DC1240VM9
Tủ 3 buồng Hòa Phát DC1350V9
Tủ giám đốc 3 buồng DC1350VM9
Tủ phụ di động LUXTP02BX
Bàn giám đốc Hòa Phát NTP1890T3
Hộc di động LUXM3D
Bàn giám đốc DT1890H16
Bàn giám đốc DT1890H15
Bàn giám đốc cao cấp LUXB1818V3
Bàn giám đốc cao cấp DT2010H35
Bàn giám đốc cao cấp DT1890VM15
Bàn giám đốc cao cấp DT1890V15
Tủ phụ đơn Hòa Phát UNTP01
Kệ để case máy tính UNCPU01
Chân đế case máy tính UNCPU02
Bàn giám đốc cao cấp DT1890VM12
Tủ tài liệu 4 buồng DC1640V12
Tủ giám đốc 3 buồng DC1240V11
Tủ giám đốc 4 buồng DC2000VM2
Tủ tài liệu giám đốc DC2000H9
Tủ tài liệu 4 buồng DC1840VM5
Tủ tài liệu 4 buồng DC1840VM1
Tủ phụ NTTP1800C
Hộc bàn giám đốc M3DVM2
Hộc di động M3DVM1
Tủ phụ di động TPVM1
Tủ phụ bàn làm việc TPVM3
Tủ phụ bàn giám đốc TPVM2
Hộc di động Hòa Phát M3DV10