Danh mục sản phẩm

Ghế bar đệm nhựa SB34
Ghế bar đệm nhựa Hòa Phát SB35
Ghế Bar Hòa Phát SB510K
Ghế quầy bar SB36
Ghế bar Hòa Phát SB01
Ghế họp lưng trung SL607
Ghế họp chân quỳ SL904
Ghế xoay lưới Hòa Phát GL112M
Ghế lưới xoay GL320
Ghế lưới Hòa Phát GL110M
Ghế xoay lưới lưng cao GL316
Ghế lưới Hòa Phát GL321M
Ghế lưới cao cấp GL321N
Ghế lưới cao cấp GL318
Ghế lưng cao SG704B
Ghế lưng cao SG702B
Ghế lãnh đạo cao cấp SG669B
Ghế lãnh đạo cao cấp SG350B
Ghế lãnh đạo cao cấp SG1020B
Ghế xoay Hòa Phát SG607
Ghế họp chân quỳ GL410
Ghể xoay trẻ em Hòa Phát TE06
Ghế họp văn phòng GL420
Ghế họp Hòa Phát GL419
Ghế họp lưới Hòa Phát GL418
Ghế họp Hòa Phát GL417
Ghế chân quỳ Hòa Phát GL412
Ghế họp tựa lưới GL411
Ghế họp chân quỳ GL406
Ghế lưới Hòa Phát GL113
Ghế lưới GL112
Ghế xoay lưới Hòa Phát GL110