Danh mục sản phẩm

Bộ bàn ăn gỗ tự nhiên HGB70A, HGG70
Bộ bàn ăn 4 ghế HGB63A, HGG63
Bàn ăn mở rộng BA124
Bàn ăn khung Inox BK610I
Bàn ăn inox toàn bộ BT100
Bàn ăn inox Hòa Phát BT120
Bàn ăn Inox Hòa Phát BK712I
Bàn ăn Inox cao cấp BCN712B
Bàn ăn Inox Hòa Phát BT712I
Bàn ăn inox BCN712
Ghế phòng chờ PC14
Ghế phòng chờ PC01
Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C
Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
Máy hủy tài liệu Silicon PS-812C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-508M
Máy hủy tài liệu Silicon PS-815C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-800C
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C
Máy hủy tài liệu công nghiệp DSB SC-D7
Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C
Máy hủy tài liệu công nghiệp DSB SC-U10
Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-910LCD
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C
Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C
Máy hủy tài liệu DSB AF-75 (dành cho sếp)
Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C
Máy hủy công nghiệp Silicon PS-836C